ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Stranice pomoći

Dobro došli u korisnički vodič za ESET Endpoint Security. Ovdje navedene informacije upoznat će vas s programom i pomoći učiniti vaš rad na računalu sigurnijim.

Početak korištenja

Prije nego što počnete upotrebljavati ESET Endpoint Security, imajte na umu da se programom može daljinski upravljati pomoću programaESET PROTECT. Preporučujemo i da se upoznate s raznim vrstama otkrivenih prijetnji i daljinskih napada s kojima se možete susresti prilikom upotrebe računala.

Pogledajte nove funkcije kako biste upoznali funkcije uvedene u ovoj verziji programa ESET Endpoint Security. Pripremili smo i vodič za podešavanje i prilagodbu osnovnih postavki programa ESET Endpoint Security.

Korištenje stranica pomoći programa ESET Endpoint Security

Teme pomoći podijeljene su na nekoliko poglavlja i potpoglavlja kako bi se pružio kontekst i olakšalo snalaženje. Povezane informacije možete pronaći jednostavnim pregledavanjem strukture stranica pomoći.

Pritisnite tipku F1 da biste saznali dodatne informacije o svakom prozoru u programu. Prikazat će se stranica pomoći povezana s trenutno otvorenim prozorom.

Stranice pomoći možete pretraživati putem ključne riječi ili unosom riječi ili izraza. Razlika između te dvije metode je u tome da se ključna riječ može logički povezati sa stranicama pomoći koje ne sadrže dotičnu ključnu riječ u tekstu. Pretraživanjem prema riječima i izrazima pregledava se sadržaj svih stranica i prikazuju samo one koje sadrže traženu riječ ili izraz.

U svrhu dosljednosti i radi sprečavanja zabune, terminologija koja se upotrebljava u ovom priručniku temelji se na nazivima parametara programa ESET Endpoint Security. Također upotrebljavamo jedinstven skup simbola za naglašavanje tema od posebnog interesa ili značaja.


note

Napomena je kratko opažanje. Premda ih možete preskočiti, napomene vam mogu pružiti vrijedne informacije, kao što su posebne značajke ili veza na povezanu temu.


important

Ovaj naslov zahtijeva vašu pažnju i ne preporučujemo njegovo preskakanje. Obično pruža važne informacije koje nisu od kritične važnosti.


warning

Ove informacije zahtijevaju dodatnu pažnju i oprez. Upozorenja su navedena kako bi vas spriječila da napravite potencijalno štetne pogreške. Tekst u zagradama upozorenja pročitajte s razumijevanjem jer se odnosi na vrlo osjetljive postavke sustava ili određene rizike.


example

To je primjer upotrebe ili praktični primjer koji vam pruža pomoć u razumijevanju načina na koji se određene funkcije mogu upotrebljavati.

Konvencija

Značenje

Podebljan tekst

Nazivi stavki sučelja kao što su okviri i gumbi opcija.

Kosa slova

Rezervirana mjesta za informacije koje pružate. Na primjer, naziv datoteke ili put znači da morate upisati stvarni put ili naziv datoteke.

Courier New

Uzorci koda ili naredbe.

Hiperveza

Omogućuje brz i jednostavan pristup temama na koje se unakrsno referira ili vanjskoj web-lokaciji. Hiperveze su plave boje i mogu biti podcrtane.

%ProgramFiles%

Direktorij sustava Windows u koji se pohranjuju programi instalirani na sustavu Windows.

Mrežna pomoć primarni je izvor sadržaja za pomoć. Najnovija verzija mrežne pomoći prikazat će se automatski kada imate internetsku vezu koja radi.