ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Dodavanje puta aplikacije/registra za HIPS

Put aplikacijske datoteke odaberite klikom na mogućnost .... Ako odaberete mapu, uključit će se sve aplikacije koje se nalaze na toj lokaciji.

Mogućnost Pokreni Registry Editor pokrenut će uređivač Windows registra (regedit). Prilikom dodavanja puta registra točnu lokaciju unesite u polje Vrijednost.

Primjeri puta datoteke ili registra:

  • C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet