ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Detalji o zadatku – pokretanje aplikacije

Ovaj zadatak zakazuje pokretanje vanjske aplikacije.

Izvršna datoteka – Odaberite izvršnu datoteku iz stabla direktorija, kliknite opciju ... ili unesite put ručno.

Radna mapa – Definirajte radni direktorij vanjske aplikacije. Sve privremene datoteke odabrane Izvršne datoteke stvorit će se u tom direktoriju.

Parametri – Parametri naredbenog retka za aplikaciju (nije obavezno).

Kliknite Završetak da biste primijenili zadatak.