ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Kako dodati URL masku

Prije nego što upišete željenu adresu / masku domene pogledajte upute u ovom dijaloškom okviru.

Program ESET Endpoint Security korisnicima omogućuje blokiranje pristupa određenim web stranicama i sprečavanje prikazivanja njihova sadržaja u web pregledniku. Možete i navesti adrese koje se izuzimaju od provjere. Ako nije poznat cijeli naziv udaljenog servera ili korisnik želi obuhvatiti čitavu skupinu udaljenih servera, za identifikaciju takve skupine mogu se koristiti tzv. maske. Maske sadrže simbole „?” i „*”:

  • ? zamjenjuje bilo koji znak
  • * zamjenjuje tekstualni znakovni niz.

Primjerice, znakovni niz *.c?m obuhvaća sve adrese kojima zadnji dio počinje slovom c, završava slovom m i sadrži nepoznat znak između njih (.com, .cam itd.).

Primjerice, maska *x? označava svaku adresu u kojoj je x predzadnji znak. Za podudaranje s cijelom domenom upišite je u obliku *.domain.com/*. Definiranje prefiksa protokola http://, https:// u maski nije obavezno. Ako se izostavi, maska će obuhvatiti sve protokole. S nizom koji započinje s "*." postupa se na poseban način ako se koristi na početku naziva domene. Kao prvo, u tom slučaju zamjenski znak * ne odgovara znaku kose crte ('/'). To je tako kako bi se spriječilo zaobilaženje maske, primjerice, maska *.domain.com neće se podudarati s http://anydomain.com/anypath#.domain.com (taj se nastavak može pridružiti bilo kojem URL-u bez učinka na preuzimanje). A kao drugo, u tom posebnom slučaju "*." znači isto kao prazan niz. To je tako kako bi se omogućilo usklađivanje čitave domene zajedno sa svim poddomenama pomoću jedne maske. Primjerice, maska *.domain.com se podudara i s http://domain.com. Korištenje maske *domain.com bi bilo netočno jer bi se podudaralo i s http://anotherdomain.com.


important

Opseg vođenja dnevnika informacija i upozorenja dostupan je samo za pravila koja sadrže najmanje dvije komponente bez zamjenskih znakova unutar domene. Na primjer:

  • *.domain.com/*
  • *www.domain.com/*