ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Skeniranje HTTP(S) prometa

Prema zadanim postavkama ESET Endpoint Security konfiguriran je za skeniranje HTTP i HTTPS prometa koji koriste internetski preglednici i druge aplikacije. Skeniranje prometa trebali biste onemogućiti samo ako imate problema sa softverom treće strane i želite znati je li uzrok problema ESET Endpoint Security.

Aktiviraj skeniranje HTTP prometa – HTTP promet uvijek se nadzire na svim portovima za sve aplikacije.

Aktiviraj skeniranje HTTPS prometa – HTTPS komunikacija koristi šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenta. ESET Endpoint Security provjerava komunikaciju pomoću protokola SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). Program skenira promet samo na portovima definiranim u opciji Portovi koje koristi HTTPS protokol, neovisno o verziji operacijskog sustava (uz unaprijed definirane 443 i 0-65535 možete dodati i druge portove).