ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Obavijest u pregledniku

Zaštićeni preglednik informira vas o svojem trenutačnom statusu putem obavijesti u pregledniku i boje okvira preglednika.

Obavijesti u pregledniku prikazane su na kartici na desnoj strani.

SB_BADGE

Da biste proširili obavijest u pregledniku, kliknite ikonu ESET-a ICON_SB_LOGO. Da biste smanjili obavijest, kliknite tekst obavijesti. Da biste odbacili obavijest i zeleni okvir preglednika, kliknite ikonu za zatvaranje ICON_SB_CLOSE.


note

Mogu se odbaciti samo informativna obavijest i zeleni okvir preglednika.

Obavijesti u pregledniku

Vrsta obavijesti

Status

Informativna obavijest i zeleni okvir preglednika

Osigurana je maksimalna zaštita, a obavijest u pregledniku minimizirana je prema standardnim postavkama.

Upozorenje i narančasti okvir preglednika

Zaštićeni preglednik zahtijeva vašu pažnju za nekritičan problem. Za više informacija o problemu ili rješenju slijedite upute u obavijesti u pregledniku.

Sigurnosno upozorenje i crveni okvir preglednika

Preglednik nije zaštićen. Ponovno pokrenite preglednik da biste osigurali da je zaštita aktivirana. Da biste riješili sukob s datotekama učitanima u pregledniku, otvorite Datoteke dnevnika > Zaštićeni preglednik i provjerite da se datoteke nisu učitale prilikom sljedećeg pokretanja preglednika. Ako se problem nastavi, obratite se ESET-ovoj tehničkoj podršci tako da slijedite upute u našem članku iz Baze znanja.