ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Način rada za prezentacije

Način rada za prezentacije funkcija je za igrače koji softver žele koristiti bez prekida, ne žele biti ometani prozorima obavijesti/upozorenja te žele smanjiti korištenje CPU-a. Način rada za prezentacije može se koristiti i tijekom prezentacija koje se ne smiju prekidati antivirusnim aktivnostima. Aktiviranjem te funkcije deaktiviraju se svi skočni prozori, a aktivnost planera u potpunosti se prekida. Zaštita sustava i dalje se izvodi u pozadini, no ne zahtijeva nikakvu aktivnost korisnika.

Način rada za prezentacije možete aktivirati ili deaktivirati u glavnom prozoru programa, u odjeljku Podešavanje > Računalo, tako da klikneteMODULE_INACTIVE ili MODULE_ENABLED uz opciju Način rada za prezentacije. Aktiviranje načina rada za prezentacije predstavlja mogući sigurnosni rizik pa će ikona statusa zaštite na programskoj traci postati narančasta i prikazat će se upozorenje. To upozorenje vidjet ćete i u glavnom prozoru programa u kojem će opcija Aktivan je Način rada za prezentacije biti označena narančastom bojom.

Aktivirajte Automatski aktiviraj Način rada za prezentacije prilikom izvršavanja aplikacija u načinu rada cijelog zaslona u odjeljku Napredno podešavanje > Alati > Način rada za prezentacije da bi se način rada za prezentacije pokrenuo svaki put kada pokrenete aplikaciju na cijelom zaslonu i da bi se prekinuo nakon što zatvorite aplikaciju.

Aktivirajte Automatski deaktiviraj način rada za prezentacije nakon da biste definirali nakon koliko će se vremena način rada za prezentacije automatski deaktivirati.


note

Ako je firewall u interaktivnom načinu rada i aktiviran je način rada za prezentacije, možda ćete imati problema s povezivanjem na internet. To može biti problematično ako pokrenete igru koja se povezuje na internet. Obično će se od vas zatražiti da potvrdite takvu akciju (ako nije definirano nijedno komunikacijsko pravilo ili iznimka), no u načinu rada za prezentacije intervencija korisnika je deaktivirana. Rješenje je definicija komunikacijskog pravila za svaku aplikaciju koja bi mogla biti u sukobu s tim ponašanjem ili upotreba drugačijeg Filtarskog načina u firewallu. Imajte na umu i to da bi, aktivirate li način rada za prezentacije i potom posjetite web stranice ili aplikacije koje mogu predstavljati sigurnosni rizik, one mogle biti blokirane, no neće se pojaviti objašnjenje ili upozorenje jer je intervencija korisnika deaktivirana.