ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Statusi aplikacije

Da biste konfigurirali koji će se statusi aplikacija prikazati (na primjer, kada pauzirate antivirusnu i antispyware zaštitu ili aktivirate način rada za prezentacije), otvorite Napredno podešavanje > Obavijesti i kliknite Uredi pokraj statusa aplikacija.

Status aplikacije prikazat će se i ako program nije aktiviran ili ako je licenca istekla. Ta se postavka može promijeniti pomoću pravila programa ESET PROTECT.

CONFIG_APPLICATION_STATUS