ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Kako funkcioniraju zastavice

Pravilo koje se primjenjuje na klijentsko računalo obično je rezultat spajanja više pravila u jedno konačno pravilo. Prilikom spajanja pravila možete prilagoditi očekivano ponašanje konačnog pravila na temelju redoslijeda primijenjenih pravila upotrebom zastavica pravila. Zastavice određuju kako će pravilo postupati s određenom postavkom.

Za svaku postavku možete odabrati jednu od sljedećih zastavica:

icon_no_apply_policy Nemoj primijeniti

Nemoj primijeniti – nijedna postavka s ovom zastavicom ne postavlja se pravilom. Budući da se postavka ne postavlja pravilom, može se promijeniti drugim pravilima primijenjenima naknadno.

icon_apply_policy Primijeni

Primijeni – postavke sa zastavicom "Primijeni" primijenit će se na klijentsko računalo. Međutim, prilikom spajanja pravila mogu se prebrisati drugim pravilima primijenjenima naknadno. Kada se pravilo pošalje klijentskom računalu s postavkama označenima ovom zastavicom, te će postavke promijeniti lokalnu konfiguraciju klijentskog računala. Budući da postavka nije prisilno primijenjena, može se promijeniti drugim pravilima primijenjenima naknadno.

icon_force_policy Obavezno primijeni

Obavezno primijeni – postavke sa zastavicom "Obavezno primijeni" imaju prioritet i ne mogu se prebrisati nijednim drugim pravilom primijenjenim naknadno (čak i ako ono ima zastavicu "Obavezno primijeni"). Time se osigurava da druga pravila primijenjena naknadno neće moći promijeniti ovu postavku tijekom spajanja. Kada se pravilo pošalje klijentskom računalu s postavkama označenima ovom zastavicom, te će postavke promijeniti lokalnu konfiguraciju klijentskog računala.


example

Scenarij: administrator želi omogućiti korisniku Johnu da stvara ili uređuje pravila u svojoj glavnoj grupi i da vidi sva pravila koja stvori administrator, uključujući pravila koja imaju zastaviceicon_force_policy "Obavezno primijeni". Administrator želi omogućiti Johnu da vidi sva pravila, no ne i da uređuje postojeća pravila koja stvori administrator. John može stvarati ili uređivati pravila samo u svojoj glavnoj grupi naziva San Diego.

Rješenje: administrator mora slijediti ove korake:

Stvaranje prilagođenih statičkih grupa i skupova dopuštenja

  1. Stvorite novu statičku grupu naziva San Diego.
  2. Stvorite novi skup dopuštenja naziva Pravilo – Sve John s pristupom statičkoj grupi Sve i razinom dopuštenja "čitanje" za "Pravila".
  3. Stvorite novi skup dopuštenja naziva Pravilo John s pristupom statičkoj grupi San Diego i pristupom razini dopuštenja "pisanje" za grupu i računala i pravila. Taj skup dopuštenja omogućuje Johnu stvaranje ili uređivanje pravila u njegovoj glavnoj grupi San Diego.
  4. Stvorite novog korisnika Johna pa u odjeljku "Skupovi dopuštenja" odaberite Pravilo – Sve John i Pravilo John.

Stvaranje pravila

  1. Stvorite novo pravilo Sve – aktiviraj firewall, proširite odjeljak Postavke, odaberite "ESET Endpoint za Windows", idite na "Osobni firewall" > "Osnovno" i primijenite sve postavke zastavicom icon_force_policy "Obavezno primijeni". Proširite odjeljak "Dodjela" i odaberite statičku grupu Sve.
  1. Stvorite novo pravilo Johnova grupa – aktiviraj firewall, proširite odjeljak "Podešavanje", odaberite ESET Endpoint za Windows, idite na "Osobni firewall" > "Osnovno" i primijenite sve postavke zastavicom icon_apply_policy "Primijeni". Proširite odjeljak "Dodjela" i odaberite statičku grupu San Diego.

Rezultat

Prvo će se primijeniti pravila koja stvori administrator jer su na postavke pravila primijenjene zastavice icon_force_policy "Obavezno primijeni". Postavke s primijenjenom zastavicom "Obavezno primijeni" imaju prioritet i ne mogu se prebrisati drugim pravilom primijenjenim naknadno. Pravila koja stvori korisnik John primijenit će se nakon pravila koja stvori administrator.

Idite na "Više > Grupe > San Diego" da biste vidjeli konačan redoslijed pravila. Odaberite računalo i odaberite "Prikaži pojedinosti". U odjeljku "Konfiguracija" kliknite "Primijenjena pravila".