ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Alati za kontrolu weba

Ako ste već aktivirali kontrolu weba u programu ESET Endpoint Security, morate konfigurirati kontrolu weba i za željene korisničke račune da bi ona pravilno funkcionirala. U poglavlju Kontrola weba potražite upute za stvaranje posebnih ograničenja za klijentske radne stanice kako biste ih zaštitili od potencijalno uvredljivih sadržaja.