ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Systémové požadavky

Pro plynulý běh produktu ESET Endpoint Security (ve výchozím nastavení) by váš systém měl splňovat následující hardwarové a softwarové požadavky:

Podporované procesory

Intel nebo AMD procesor, 32-bit (x86) s instrukční sadou SSE2 nebo 64-bit (x64), 1 GHz a rychlejší
ARM64 procesor, 1 GHz a rychlejší

Operační systémy

Microsoft® Windows® 11

Microsoft® Windows® 10


note

Podrobný seznam podporovaných verzí Microsoft® Windows® 10 a Microsoft® Windows® 11 naleznete v samostatném článku s přehledem podpory operačního systému Windows.


important

Vždy se snažte udržovat svůj operační systém aktualizovaný.


important

Pro instalaci nebo aktualizaci produktů ESET vydaných po červenci 2023 musí být ve všech operačních systémech Windows nainstalována podpora pro Azure Code Signing. Přečtete si článek o používání produktu ESET na zařízeních s Windows 7 and Windows 8.1.

Požadavky funkcí produktu ESET Endpoint Security

V tabulce níže naleznete přehled systémových požadavků konkrétních funkcí produktu ESET Endpoint Security:

Funkce

Požadavky

Intel® Threat Detection Technology

Viz podporované procesory.

Zabezpečený prohlížeč

Viz podporované prohlížeče.

ESET Specialized Cleaner

Procesor nezaložený na architektuře ARM64.

Exploit Blocker

Procesor nezaložený na architektuře ARM64.

Hloubková analýza chování

Procesor nezaložený na architektuře ARM64.


note

Instalační balíček ESET Endpoint Security vytvořený pomocí ESET PROTECT podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 v režimu více relací.

Ostatní

  • Hardware musí splňovat systémové požadavky pro běh samotného operačního systému a dalších aplikací na něm provozovaných
  • 300 MB volné operační paměti (viz poznámku 1)
  • 1 GB volného místa na disku (viz poznámku 2)
  • Minimální rozlišení obrazovky 1024 x 768
  • Připojení k internetu nebo do lokální sítě, ve které se nachází server poskytující aktualizace produktu (viz poznámka 3)
  • Souběžné používání dvou antivirových programů na jednom systému povede nevyhnutelně ke konfliktu v přístupu k systémovým prostředkům, což se projeví jeho zpomalením a může vést k jeho nefunkčnosti

Na počítač, který nesplňuje minimální požadavky, se zpravidla produkt ESET podaří nainstalovat, ale toto doporučujeme pouze pro testovací provoz, a zjištění výkonových nároků.


note

(1) V některých případech může produkt spotřebovat více operační paměti, pokud je dostupná. Například pokud se na počítači nachází velké množství hrozeb nebo při importování velkého množství dat (například seznamů povolených stránek).
(2) Místo na disku je potřeba pro stažení instalačního balíčku, samotnou aktualizaci produktu a následné zazálohování instalačního balíčku do programové složky. Program na disk ukládá zálohy aktualizovaných modulů, aby bylo možné se v případě potíží vrátit ke starší verzi. V závislosti na nastavení produktu se na disk může ukládat velké množství protokolů a výpisy paměti. Karanténa, do které se ukládají nalezené hrozby, které dosud neexistovaly, se rovněž ukládají na pevný disk. Pro plynulou aktualizaci bezpečnostního produktu ESET i operačního systému doporučujeme mít na disku vždy dostatek volného místa.
(3): V případě potřeby je možné produkt aktualizovat ručně z výměnného média, ale není to doporučováno.