ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

ERMM příkazový řádek

Vzdálené monitorování a správa se spouští pomocí příkazového řádku. Součástí standardní instalace ESET Endpoint Security je soubor ermm.exe, který naleznete ve složce s produktem Endpoint: C:\Program Files\ESET\ESET Security.

Spusťte příkazový řádek (cmd.exe) jako správce a přejděte do adresáře (pro otevření příkazového řádku stiskněte klávesy Windows + R, do zobrazeného okna Spustit zadejte cmd a potvrďte klávesou Enter).

Syntaxe příkazu je: ermm context command [options]

V parametrech protokolu se rozlišují malá a velká písmena.

ermm

ehm.exe používá tři základní kontexty: Get, Start a Set. V následující tabulce naleznete příklady syntaxe příkazů. Po kliknutí na odkaz ve sloupci Příkaz si zobrazíte další možnosti, parametry a příklady použití. Po úspěšném provedení příkazu se zobrazí výsledek s výstupními daty. Pro zobrazení vstupních dat přidejte do příkazu parametr --debug.

Kontext

Příkaz

Popis

get

 

Získání informací o produktech


application-info

Získání informace o produktu


license-info

Získání informace o licenci


protection-status

Získání stavu ochrany


logs

Získání protokolů


scan-info

Získání informace o spuštění kontroly


configuration

Získání konfigurace produktu


update-status

Získání informace o aktualizaci


activation-status

Získání informace o poslední aktivaci

start

 

Start task


scan

Spuštění volitelné kontroly


activation

Spuštění aktivace produktu


deactivation

Spuštění deaktivace produktu


update

Spuštění aktualizace produktu

set

 

Nastavení možností produktu


configuration

Nastavení konfigurace produktu

Ve výsledku každého příkazu je první zobrazenou informací ID výsledku. Chcete-li lépe porozumět informacím o výsledcích, podívejte se do níže uvedené tabulky ID.

ID chyby

Chyba

Popis

0

Success

 

1

Command node not present

Uzel příkazu ("command") se nenachází ve vstupních datech formátu JSON

2

Command not supported

Konkrétní příkaz není podporován

3

General error executing the command

Chyba při provádění příkazu

4

Task already running

Požadovaná úloha je již spuštěna a proto nebyla opětovně spuštěna

5

Invalid parameter for command

Chybný uživatelský vstup

6

Command not executed because it's disabled

Funkce Vzdáleného monitorování a správy není v Rozšířených nastaveních aktivována nebo není spuštěna v režimu správce