ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

start scan

Start scan with the product

Příkazový řádek

ermm.exe start scan --profile "profile name" --target "path"

Parametry – parametry, s nimiž bude aplikace spuštěna (nepovinné).

Name

Value

profile

Profile name of On-demand computer scan defined in product

target

Path to be scanned

Příklad

call

{

"command":"start_scan",

"id":1,

"version":"1",

"params":{

"profile":"Smart scan",

"target":"c:\\"

}

}

result

{

"id":1,

"result":{

"task_id":458752

},

"error":null

}