ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vyloučené procesy

Pomocí této funkce vyloučíte z Rezidentní ochrany souborového systému činnost konkrétních procesů. V případě obnovy dedikovaných serverů (aplikačních, souborových atd.) ze zálohy do funkčního stavu hraje kritickou roli čas. Při navýšení rychlosti zálohování, zajištění integrity dat a dostupnosti služeb jsou některá zálohovací řešení technicky v konfliktu s antivirovou ochranou souborového systému. Jediným řešením pro zabránění konfliktu bývá deaktivace anti-malware řešení. Vyloučením činnosti konkrétních procesů (například zálohovacího agenta) z kontroly je veškerá jejich činnost ignorována a považována za důvěryhodnou, čímž je minimalizován vliv na celý průběh operace (například zálohování). Při vytváření výjimek však buďte obezřetní. Při přístupu zálohovacího agenta k infikovanému souboru nedojde k detekci a hlášení hrozby. Z tohoto důvodu je možné výjimky vytvářet pouze z rezidentní ochrany souborového systému.


note

Nezaměňujte tuto funkci s možností pro vyloučení přípon souborů z kontroly, tvorbu HIPS výjimek, detekčních výjimek nebo výkonnostních výjimek.

Prostřednictvím těchto výjimek můžete minimalizovat možné konflikty a zvýšit výkon vyloučených aplikací, což povede ke zvýšení celkového výkonu operačního systému a jeho stabilitě. Výjimky na proces/aplikaci je možné vytvářet na spustitelné soubory (.exe).

Spustitelné soubory můžete přidat do seznamu vyloučených procesů v Rozšířeném nastavení > Ochrany > Rezidentní ochrana souborového systému > Rezidentní ochrana souborového systému > Vyloučené procesy.

Tato funkce byla navržena pro vytvoření výjimek na zálohovací nástroje. Vyloučením zálohovacích nástrojů z kontroly nemá pouze vliv na stabilitu systému, ale také rychlost zálohování.


example

Kliknutím na Změnit si otevřete správce Výjimek, kde pomocí tlačítka Přidat a použitím průzkumníka vyberete spustitelný soubor (například Backup-tool.exe), který chcete vyloučit z kontroly.
Po přidání .exe souboru na seznam výjimek přestane ESET Endpoint Security monitorovat aktivity tohoto procesu a nebude kontrolovat souborové operace prováděné tímto procesem.


important

Pokud pro výběr procesu nevyužijete průzkumníka, zadejte absolutní cestu k procesu manuálně. V opačném případě nebude výjimka fungovat korektně a HIPS může generovat chyby.

Seznam procesů vyloučených z kontroly můžete kdykoli upravit, stejně tak proces ze seznamu výjimek odstranit.


note

Pro vyloučené procesy se vytvoří výjimka pouze v rezidentní ochraně souborového systému. Pokud například vyloučíte spustitelný soubor internetového prohlížeče, soubory stahované z internetu budou nadále kontrolovány Ochranou přístupu na web. Tím je zajištěno, že hrozba, která se snaží dostat do počítače touto cestou, bude detekována. Jedná se pouze o příklad. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme vytvářet výjimku na internetový prohlížeč.