Ikona na pasku zadań

Dostęp do części najważniejszych opcji konfiguracji oraz funkcji można uzyskać po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony na pasku zadań TRAY_ICON.


note

Aby uzyskać dostęp do menu ikon zasobnika systemowego, upewnij się, że tryb uruchamiania Elementów interfejsu użytkownika jest ustawiony na Pełny.

Wstrzymaj ochronę — powoduje wyświetlenie okna dialogowego potwierdzenia, które umożliwia wyłączenie silnika detekcji chroniącego przed atakami przez kontrolowanie komunikacji dotyczącej plików, stron internetowych i poczty e-mail. Menu rozwijane Przedział czasu umożliwia określenie, jak długo ochrona będzie wyłączona.

Wstrzymaj zaporę (zezwól na cały ruch) — umożliwia dezaktywowanie zapory. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Sieć.

Blokuj cały ruch sieciowy — blokuje cały ruch sieciowy. Ruch sieciowy można odblokować, klikając opcję Wyłącz blokowanie całego ruchu sieciowego.

Ustawienia zaawansowane — otwiera Ustawienia zaawansowane programu ESET Endpoint Security. Aby otworzyć okno Ustawienia zaawansowane z poziomu głównego okna produktu, naciśnij F5 na klawiaturze lub kliknij przycisk Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.

Pliki dziennika — pliki dziennika zawierają informacje o ważnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w programie, oraz udostępniają zestawienie wykrytych zagrożeń.

Otwórz program ESET Endpoint Security — powoduje otwarcie głównego okna programu ESET Endpoint Security z poziomu ikony na pasku zadań (obszar powiadomień systemu Windows).

Zresetuj układ okien — umożliwia przywrócenie domyślnych wymiarów i położenia okna programu ESET Endpoint Security.

Tryb kolorów — otwiera ustawienia interfejsu użytkownika, w których można zmienić kolory graficznego interfejsu użytkownika.

Sprawdź dostępność aktualizacji — uruchamia aktualizację modułu lub produktu, aby zapewnić ochronę użytkownika. ESET Endpoint Security sprawdza dostępność aktualizacji automatycznie kilka razy dziennie.

Informacje — Dostarcza informacji o systemie, szczegółów dotyczących zainstalowanej wersji programu ESET Endpoint Security, zainstalowanych modułów programu oraz informacji o systemie operacyjnym i zasobach systemowych.