Sieć

Sekcja Sieć umożliwia szybki dostęp do następujących komponentów lub ustawień:

Aby wstrzymać lub wyłączyć poszczególne moduły ochrony, kliknij ikonę suwaka MODULE_ENABLED.


warning

Wyłączenie modułów ochrony może obniżyć poziom ochrony komputera.

Zapora — tutaj można dostosować tryb filtrowania zapory ESET. Aby wyświetlić bardziej precyzyjne ustawienia, kliknij ikonę koła zębatego GEAR i wybierz opcję Konfiguruj widoczną obok opcji Zapora lub naciśnij klawisz F5 w celu otwarcia obszaru Ustawienia zaawansowane.

Konfiguruj — otwiera okno Zapora w obszarze Ustawienia zaawansowane, w którym można określić sposób obsługiwania komunikacji sieciowej przez zaporę.

Wstrzymaj zaporę (zezwól na cały ruch) — to przeciwieństwo blokowania całego ruchu sieciowego. Wybranie tej opcji oznacza wyłączenie filtrowania przez zaporę i zezwolenie na wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące. Gdy filtrowanie ruchu sieciowego odbywa się w tym trybie, w celu ponownego włączenia zapory należy kliknąć opcję Włącz zaporę.

Blokuj cały ruch — wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące będą blokowane przez zaporę. Tej opcji należy używać tylko w przypadku podejrzenia krytycznych zagrożeń bezpieczeństwa, które wymagają odłączenia systemu od sieci. Gdy filtrowanie ruchu sieciowego jest w trybie Blokuj cały ruch, w celu przywrócenia normalnego działania zapory należy kliknąć pozycję Wyłącz blokowanie całego ruchu.

Tryb automatyczny — (gdy włączony jest inny tryb filtrowania) — tę opcję należy kliknąć w celu zmiany trybu filtrowania na automatyczny (z regułami zdefiniowanymi przez użytkownika).

Tryb interaktywny — (gdy włączony jest inny tryb filtrowania) — tę opcję należy kliknąć w celu zmiany trybu filtrowania na interaktywny.

Ochrona przed atakami z sieci (IDS) — umożliwia analizowanie zawartości w ruchu sieciowym i ochronę przed atakami z sieci. Każdy ruch uznany za szkodliwy zostanie zablokowany. Jeśli użytkownik połączy się z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową lub z siecią o słabej ochronie, program ESET Endpoint Security poinformuje o tym.

Ochrona przed botnetami — szybkie i dokładne wykrywanie szkodliwego oprogramowania w systemie.

Połączone sieci — umożliwia wyświetlenie sieci, z którymi mają połączenie karty sieciowe. Po kliknięciu łącza pod nazwą sieci pojawi się wyskakujące okno, w którym można skonfigurować sieć jako zaufaną.

Tymczasowa czarna lista adresów IP — umożliwia wyświetlenie listy adresów IP, które zostały wykryte jako źródła ataków i dodane do czarnej listy w celu blokowania połączeń przez podany okres. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tę opcję i naciśnij klawisz F1.

Kreator rozwiązywania problemów — ułatwia rozwiązywanie problemów z komunikacją spowodowanych działaniem zapory ESET. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Kreator rozwiązywania problemów.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS