Wykrycie nowej sieci

Domyślnie ESET Endpoint Security używa ustawień systemu Windows po wykryciu nowej sieci. Aby wyświetlić okno dialogowe po wykryciu nowej sieci, zmień typ ochrony nowych sieci, aby zapytać użytkownika w sieciach znanych. Następnie, w przypadku wykrycia połączenia z nową siecią, użytkownik może wybrać poziom ochrony. To ustawienie będzie miało zastosowanie do połączeń ze wszystkimi komputerami zdalnymi w danej sieci.

Istnieją dwa tryby ochrony sieci, które można wybrać w oknie konfigurowania ochrony sieci:

  • Tak — w przypadku sieci zaufanej (sieci domowej lub biurowej). Komputer i udostępnione pliki przechowywane na komputerze są widoczne dla innych użytkowników sieci, a zasoby systemowe są dostępne dla innych użytkowników w sieci. Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do bezpiecznej sieci lokalnej.
  • Nie — w przypadku sieci niezaufanej (sieci publicznej). Pliki i foldery w systemie nie są udostępniane innym użytkownikom w sieci ani nie są widoczne, a udostępnianie zasobów systemowych jest dezaktywowane. Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do sieci bezprzewodowych.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Jeśli sieć jest ustawiona jako zaufana, bezpośrednio połączone podsieci są automatycznie uznawane za zaufane.