ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Čo robiť, ak nefunguje rezidentná ochrana

V tejto kapitole sú popísané problémové stavy, ktoré môžu nastať v prípade rezidentnej ochrany, a tiež ich odporúčané riešenie.

Rezidentná ochrana je vypnutá

Ak používateľ omylom vypne rezidentnú ochranu súborového systému, je potrebné ju znova aktivovať. V takomto prípade otvorte hlavné okno programu a kliknite na Nastavenia > Počítač > Rezidentná ochrana súborového systému.

Ak sa rezidentná ochrana automaticky nespúšťa pri štarte systému, pravdepodobne je deaktivovaná možnosť Zapnúť rezidentnú ochranu súborového systému. Aby ste sa uistili, že je táto možnosť zapnutá, otvorte Rozšírené nastavenia > Ochrana > Rezidentná ochrana súborového systému.

Rezidentná ochrana nedeteguje a nelieči infiltrácie

Uistite sa, že nemáte na počítači nainštalované žiadne iné antivírusové programy. Ak sú na počítači nainštalované dva antivírusové programy, medzi ich rezidentnými ochranami môže dochádzať ku konfliktu. Odporúčame preto odinštalovať akýkoľvek iný antivírusový program zo systému.

Rezidentná ochrana sa nespúšťa pri štarte

Ak sa rezidentná ochrana automaticky nespúšťa pri štarte systému (a možnosť Zapnúť rezidentnú ochranu súborového systému je aktivovaná), pravdepodobne dochádza ku konfliktu s iným programom. V takomto prípade odporúčame vytvoriť protokol ESET SysInspector a odoslať ho na analýzu technickej podpore spoločnosti ESET.