ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Minimálna inštalácia

S cieľom znížiť množstvo prenášaných dát v súvislosti s inštalátorom a tiež spotrebu systémových prostriedkov ponúkame inštalačný balík obsahujúci minimum potrebných modulov. Inštalátor tak zahŕňa iba najdôležitejšie moduly a všetky ostatné moduly sa stiahnu v priebehu prvotnej aktualizácie modulov, ktorá prebehne po aktivácii produktu. Výhodou je tak výrazné zníženie veľkosti inštalačného balíka, ako aj to, že pri aktivácii produktu ESET Endpoint Security sa stiahnu len najnovšie moduly aplikácie.

Inštalátor určený na minimálnu inštaláciu obsahuje nasledujúce moduly:

  • Zavádzače (loader)
  • Komunikácia Direct Cloud
  • Jazyková lokalizácia
  • Konfigurácia
  • SSL

Po aktivácii produktu sa zobrazí stav Inicializuje sa ochrana, ktorý vás informuje o tom, že prebieha inicializácia funkcií.


important

V prípade problému so sťahovaním modulov (napríklad z dôvodu chybného nastavenia proxy, nedostupnej siete atď.) sa stav aplikácie zmení na oranžový a zobrazí sa hlásenie Vyžaduje sa pozornosť. V hlavnom okne programu kliknite na Aktualizácia > Overiť dostupnosť aktualizácií, aby ste proces znovu spustili.


warning

Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa stav aplikácie zmení na červený a zobrazí sa hlásenie Ochranu sa nepodarilo nastaviť. Kliknutím na možnosť Skúsiť znova opäť dôjde k pokusu nastavenia ochrany. Ak inicializačný proces zlyhá a nebudete môcť stiahnuť moduly, stiahnite si plnohodnotné inštalátory MSI.


example

Ak klientske počítače nemajú pripojenie na internet, prípadne sú v offline prostredí a potrebujú aktualizácie, môžete použiť jednu z nasledujúcich metód na sťahovanie aktualizačných súborov zo serverov ESET: