ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Profily

Manažér profilov sa v ESET Endpoint Security používa na dvoch miestach – v sekcii Manuálna kontrola a v sekcii Aktualizácia.

Kontrola počítača

ESET Endpoint Security ponúka 4 prednastavené profily kontroly:

  • Smart kontrola – toto je predvolený profil pokročilej kontroly. Profil Smart kontroly využíva technológiu Smart optimalizácie na vylúčenie súborov, ktoré boli počas predchádzajúcej kontroly vyhodnotené ako neškodné a odvtedy neboli zmenené. Vďaka tomu je čas kontroly kratší, pričom vplyv na bezpečnosť systému je minimálny.
  • Kontrola z kontextového menu – kontrolu ľubovoľného súboru môžete spustiť manuálne z kontextového menu. Profil Kontroly z kontextového menu umožňuje nastaviť konfiguráciu kontroly, ktorá bude použitá pri spustení kontroly.
  • Hĺbková kontrola – profil Hĺbkovej kontroly štandardne nevyužíva Smart optimalizáciu, čo znamená, že ak použijete tento profil, z kontroly nebudú vylúčené žiadne súbory.
  • Kontrola počítača – toto je predvolený profil použitý pri štandardnej kontrole počítača.

Preferované nastavenia kontroly je možné uložiť do profilov pre budúce použitie. Odporúčame vám, aby ste vždy vytvorili nový profil (s rôznymi cieľmi kontroly, metódami kontroly a ďalšími parametrami) pre každú pravidelne používanú kontrolu.

Na vytvorenie nového profilu otvorte Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Manuálna kontrola > Zoznam profilov > Upraviť. Otvorí sa okno Manažér profilov, v ktorom sa nachádza roletové menu Aktívny profil obsahujúce zoznam existujúcich profilov kontroly, ako aj možnosť vytvoriť nový profil kontroly. Pre objasnenie ako vytvoriť profil kontroly podľa vašich predstáv si pozrite kapitolu ThreatSense, ktorá obsahuje popis každého parametra kontroly.


note

Povedzme, že chcete vytvoriť vlastný profil kontroly a čiastočne vám vyhovujú nastavenia predvoleného profilu používaného v prípade funkcie Skontrolovať váš počítač. Nechcete však kontrolovať runtime archívy či potenciálne nebezpečné aplikácie a chcete tiež použiť nastavenie Vždy vyriešiť detekciu. Zadajte názov nového profilu do okna Manažér profilov a kliknite na Pridať. Označte svoj nový profil v roletovom menu Aktívny profil, upravte ostatné parametre tak, aby vám vyhovovali, a profil uložte kliknutím na OK.

Aktualizácia

Editor profilov v rámci nastavení aktualizácie umožňuje používateľom vytvárať nové profily aktualizácie. Používanie iných profilov ako je štandardne nastavený Môj profil má význam v prípade, ak sa počítač pripája na aktualizačné servery viacerými spôsobmi.

Príkladom je notebook, ktorý sa pripája v domácej sieti na lokálny server – Mirror, avšak keď je mimo, na cestách, sťahuje si aktualizácie priamo zo serverov spoločnosti ESET. Vtedy je potrebné vytvoriť dva profily. Jeden sa bude pripájať na lokálny server, druhý, cestovný, na servery spoločnosti ESET. Po nakonfigurovaní profilov môžete v sekcii Nástroje > Plánovač upraviť parametre úlohy aktualizácie. Označte jeden profil ako primárny a druhý ako sekundárny.

Aktualizačný profil – profil, ktorý je momentálne používaný. Je možné ho zmeniť výberom iného profilu z roletového menu.

Zoznam profilov – vytvorte nový profil alebo zmeňte už existujúce profily.