ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie/úprava adresy

Toto okno umožňuje pridať alebo upraviť adresu v Správe zoznamov adries a nastaviť želanú akciu:

E-mailová adresa – adresa, na ktorú sa bude pravidlo vzťahovať. Zástupné znaky nie sú podporované.

Názov – vlastný názov pravidla.

Akcia – akcia, ktorá sa má vykonať, ak sa e‑mailová adresa daného kontaktu zhoduje s adresou uvedenou v poli E‑mailová adresa:

  • Povoliť – e‑mailové adresy, ktoré považujete za bezpečné a z ktorých chcete prijímať e‑maily.
  • Blokovať – e‑mailové adresy, ktoré považujete za nebezpečné/spamové a z ktorých nechcete dostávať e‑maily.
  • Výnimka – e‑mailové adresy, ktoré môžu byť falošné a použité na rozposielanie spamu a ktoré majú byť vždy kontrolované na prítomnosť spamu.

Celá doména – pri zvolení tejto možnosti sa bude pravidlo uplatňovať na celú doménu (teda nielen na konkrétnu adresu zadanú v poli E‑mailová adresa, ale napríklad na všetky adresy s doménou adresa.sk).

Domény nižších úrovní – ak sa e‑mailová adresa skladá aj z domén nižších úrovní, je možné označením tejto voľby uplatniť pravidlo aj na takéto adresy (všetky subdomény domény, napr. adresa.sk je doména a moja.adresa.sk je subdoména).