ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prichádzajúca komunikácia

Príklad prichádzajúcej internetovej komunikácie:
S aplikáciou, ktorá beží na lokálnom počítači, sa snaží komunikovať vzdialený počítač.

Aplikácia – aplikácia, s ktorou sa vzdialená strana snaží nadviazať komunikáciu.

Cesta k aplikácii – umiestnenie aplikácie.

Aplikácia z Microsoft Store – názov aplikácie v obchode Microsoft Store.

Podpísal – názov vydavateľa aplikácie. Kliknutím na text zobrazíte bezpečnostný certifikát spoločnosti.

Reputácia – reputácia aplikácie zistená pomocou technológie ESET LiveGrid®.

Služba – názov služby, ktorá je spustená na počítači.

Vzdialený počítač – vzdialený počítač sa snaží komunikovať s aplikáciou, ktorá je spustená na lokálnom počítači.

Vzdialený port – port používaný na komunikáciu.

Spýtať sa – ak je akcia v pravidle nastavená na Spýtať sa, po spustení pravidla sa zobrazí dialógové okno s výberom možností.

Zapamätať si do ukončenia aplikácie – ESET Endpoint Security si zvolenú akciu zapamätá do ďalšieho reštartu.

Vytvoriť pravidlo a zapamätať natrvalo – ak túto možnosť vyberiete predtým, ako povolíte alebo zablokujete komunikáciu, ESET Endpoint Security si zapamätá danú akciu a použije ju, keď bude chcieť vzdialený počítač opäť nadviazať komunikáciu s počítačom.

Povoliť – povolenie prichádzajúcej komunikácie.

Zakázať – zakázanie prichádzajúcej komunikácie.

Upraviť pravidlo – prispôsobenie vlastností pravidla pomocou editora pravidiel firewallu.