ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Odoslať systémové nastavenia

Na účely poskytnutia čo možno najrýchlejšej a najpresnejšej pomoci bude od vás spoločnosť ESET vyžadovať informácie o konfigurácii vášho produktu ESET Endpoint Security, podrobné systémové informácie, spustené procesy (protokol nástroja ESET SysInspector) a tiež údaje z databázy Registry. Spoločnosť ESET použije tieto informácie len na účely poskytnutia technickej podpory.

Po vyplnení webového formulára budú vaše systémové nastavenia odoslané spoločnosti ESET. Zvoľte možnosť Vždy odoslať tieto informácie, ak chcete, aby si program výber tejto akcie zapamätal. Ak spolu s webovým formulárom nechcete odoslať žiadne informácie, kliknite na možnosť Neodoslať informácie a pokračujte ďalej.

Odosielanie informácií o systémových nastaveniach môžete nakonfigurovať cez Rozšírené nastavenia > Nástroje > Diagnostika > Technická podpora.


note

Ak ste sa rozhodli odoslať systémové nastavenia, je potrebné vyplniť a odoslať webový formulár. V opačnom prípade sa žiadosť o technickú podporu nevytvorí a informácie o systémových nastaveniach sa stratia. Ak systémové nastavenia nie je možné odoslať, vyplňte webový formulár a počkajte na pokyny od pracovníka technickej podpory.