ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Skupiny zariadení


warning

Zariadenia pripojené k vášmu počítaču môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

Okno Skupiny zariadení je rozdelené na dve časti. Naľavo sa nachádza zoznam vytvorených skupín a napravo zoznam zariadení patriacich do konkrétnej skupiny. Vyberte skupinu zariadení, ktorej zariadenia chcete zobraziť v pravej časti okna.

Ak otvoríte okno Skupiny zariadení a označíte vytvorenú skupinu, môžete pridať alebo odstrániť zariadenia zo zoznamu. Ďalším spôsobom, ako pridať zariadenia do skupiny, je importovať zoznam zariadení zo súboru. Prípadne môžete kliknúť na tlačidlo Načítať a všetky zariadenia pripojené k vášmu počítaču sa zobrazia v okne Zistené zariadenia. Vyberte zariadenie z načítaného zoznamu a pridajte ho do skupiny kliknutím na OK.

Ovládacie prvky

Pridať – môžete pridať skupinu zariadení alebo zariadenie do existujúcej skupiny v závislosti od toho, v ktorej časti okna kliknete na tlačidlo.

Upraviť – môžete zmeniť názov vybranej skupiny alebo parametre vybraného zariadenia (výrobcu, model, sériové číslo).

Odstrániť – odstráni vybranú skupinu alebo zariadenie v závislosti od toho, v ktorej časti okna kliknete na tlačidlo.

Import – importuje zoznam zariadení z textového súboru. Súbor musí spĺňať nasledujúci formát:

  • Každé zariadenie začína na novom riadku.
  • Pre každé zariadenie musí byť uvedený Výrobca, Model a Sériové číslo, pričom tieto informácie sú oddelené čiarkou.

example

Príklad obsahu textového súboru:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Export – vyexportuje zoznam zariadení do súboru.

Tlačidlo Načítať zobrazí okno so zoznamom práve pripojených zariadení s nasledujúcimi informáciami: typ zariadenia, výrobca, model a sériové číslo v prípade, že je dostupné.


note

Pomocou plánovača môžete zo súboru xml importovať skupinu správy zariadení s aplikovanými pravidlami. Viac informácií a podrobný postup nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

Pridanie zariadenia

Ak chcete pridať zariadenie do existujúcej skupiny, kliknite na tlačidlo Pridať v pravom okne. Nasledujúce parametre možno použiť na vyladenie pravidiel pre rôzne zariadenia. V parametroch sa rozlišujú veľké a malé písmená a sú podporované zástupné znaky (*, ?):

  • Výrobca – filtrovanie podľa názvu výrobcu alebo ID.
  • Model – názov daného zariadenia.
  • Sériové číslo – externé zariadenia zvyčajne majú svoje vlastné sériové číslo. V prípade CD/DVD ide o sériové číslo daného média, nie CD mechaniky.
  • Popis – popis zariadenia pre lepšiu organizáciu.

note

Ak sú vyššie uvedené údaje prázdne, pravidlo bude tieto polia ignorovať. Pri parametroch filtrovania sa vo všetkých textových poliach rozlišujú veľké a malé písmená a sú podporované zástupné znaky, pričom otáznik (?) nahrádza jeden znak, zatiaľ čo hviezdička (*) nahrádza reťazec v dĺžke nula až viac znakov.

Kliknite na OK pre uloženie zmien. Ak chcete opustiť okno Skupiny zariadení bez uloženia zmien, kliknite na Zrušiť.


note

Po vytvorení skupiny zariadení musíte pridať nové pravidlo správy zariadení pre vytvorenú skupinu zariadení a vybrať akciu, ktorá sa má vykonať.

Majte na pamäti, že pre niektoré typy zariadení nemusia byť dostupné všetky akcie (povolenia). V prípade úložného zariadenia sú dostupné všetky štyri akcie. Ak ide o zariadenie, ktoré neslúži na ukladanie dát, sú k dispozícii len tri akcie (napríklad akcia Blokovať zápis nie je dostupná pri Bluetooth zariadeniach, takže tieto zariadenia možno len povoliť, blokovať alebo na ne upozorniť).