Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów z aktualizacją przy użyciu kopii dystrybucyjnej

W większości przypadków problemy występujące podczas aktualizacji przy użyciu serwera kopii dystrybucyjnych są powodowane przez co najmniej jedną z następujących przyczyn: nieprawidłowe skonfigurowanie opcji folderu kopii dystrybucyjnej, nieprawidłowe dane uwierzytelniające w folderze kopii dystrybucyjnej, nieprawidłowa konfiguracja na lokalnych stacjach roboczych próbujących pobrać pliki aktualizacji z kopii dystrybucyjnej. Przyczyny te mogą występować razem. Poniżej omówiono najczęstsze problemy dotyczące aktualizacji przy użyciu kopii dystrybucyjnej:

Program ESET Endpoint Security zgłasza wystąpienie błędu podczas łączenia się z serwerem kopii dystrybucyjnej — ten problem jest prawdopodobnie spowodowany nieprawidłowym skonfigurowaniem serwera aktualizacji (ścieżki sieciowej do folderu kopii dystrybucyjnej), z którego lokalne stacje robocze pobierają aktualizacje. Aby sprawdzić folder, należy kliknąć przycisk Start systemu Windows, kliknąć polecenie Uruchom, wpisać nazwę folderu i kliknąć przycisk OK. Powinna zostać wyświetlona zawartość folderu.

Program ESET Endpoint Security wymaga nazwy użytkownika i hasła — ten problem jest prawdopodobnie spowodowany nieprawidłowymi danymi uwierzytelniającymi (nazwa użytkownika i hasło) w sekcji aktualizacji. Nazwa użytkownika i hasło umożliwiają uzyskanie dostępu do serwera aktualizacji, który zostanie użyty do zaktualizowania programu. Należy się upewnić, że dane uwierzytelniające są poprawne i zostały wprowadzone we właściwym formacie. Na przykład domena/nazwa_użytkownika lub grupa_robocza/nazwa_użytkownika plus odpowiednie hasło. Jeśli serwer kopii dystrybucyjnej jest dostępny „dla wszystkich”, należy mieć świadomość, że nie oznacza to, iż każdy użytkownik otrzyma dostęp. „Wszyscy” nie oznacza dowolnego nieautoryzowanego użytkownika. Oznacza to jedynie, że folder jest dostępny dla wszystkich użytkowników w ramach domeny. Dlatego nawet w takim przypadku należy wprowadzić w sekcji ustawień aktualizacji nazwę użytkownika domeny i hasło.

Program ESET Endpoint Security zgłasza wystąpienie błędu podczas łączenia się z serwerem kopii dystrybucyjnej — komunikacja za pośrednictwem portu określonego dla serwera HTTP udostępniającego kopię dystrybucyjną jest zablokowana.

Program ESET Endpoint Security zgłasza wystąpienie błędu podczas pobierania plików aktualizacji — ten problem jest prawdopodobnie spowodowany nieprawidłowym skonfigurowaniem serwera aktualizacji (ścieżki sieciowej do folderu kopii dystrybucyjnej), z którego lokalne stacje robocze pobierają aktualizacje.