Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Okno dialogowe — Aktualizacje systemu operacyjnego

Jeżeli będą dostępne aktualizacje do systemu operacyjnego, zostanie wyświetlone powiadomienie w oknie głównym programu ESET Endpoint Security. Kliknij pozycję Więcej informacji, aby otworzyć okno Aktualizacje systemu.

W oknie aktualizacji systemu znajduje się lista dostępnych aktualizacji gotowych do pobrania i zainstalowania. Typ aktualizacji jest wyświetlany obok jej nazwy.

Kliknij dwukrotnie dowolny wiersz aktualizacji, aby wyświetlić okno Informacje o aktualizacjach zawierające dodatkowe informacje.

Kliknij przycisk Uruchom aktualizację systemu, aby pobrać i zainstalować wszystkie wymienione aktualizacje systemu operacyjnego.