Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Microsoft Windows Update

Funkcja aktualizacji systemu Windows stanowi istotny element ochrony użytkowników przed szkodliwym oprogramowaniem. Z tego powodu konieczne jest instalowanie aktualizacji systemu Microsoft Windows, gdy tylko stają się dostępne. Program ESET Endpoint Security powiadamia o brakujących aktualizacjach zgodnie z poziomem określonym przez użytkownika. Dostępne są następujące poziomy:

  • Brak aktualizacji — żadne aktualizacje systemu nie będą proponowane do pobrania.
  • Aktualizacje opcjonalne — proponowane będzie pobranie aktualizacji o priorytecie niskim lub wyższym.
  • Aktualizacje zalecane — proponowane będzie pobranie aktualizacji o priorytecie zwykłym lub wyższym.
  • Ważne aktualizacje — proponowane będzie pobranie aktualizacji o priorytecie „ważne” lub wyższym.
  • Aktualizacje krytyczne — proponowane będzie tylko pobranie aktualizacji krytycznych.

Aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk OK. Okno Aktualizacje systemu zostanie wyświetlone po sprawdzeniu stanu serwera aktualizacji. Dlatego informacje o aktualizacjach systemu mogą nie być dostępne natychmiast po zapisaniu zmian.