Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie/edytowanie adresu

W tym oknie można dodać lub edytować adres w obszarze Zarządzanie listami adresów oraz skonfigurować podjęte działania:

Adres e-mail — adres, do którego będzie miała zastosowanie reguła. Symbole wieloznaczności nie są obsługiwane.

Nazwa — nazwa reguły niestandardowej.

Czynność — czynność, którą należy wykonać, jeśli adres e-mail kontaktu jest zgodny z adresem podanym w polu Adres e-mail:

  • Zezwalaj — adresy, które są uważane za bezpieczne i od których chcesz otrzymywać wiadomości.
  • Blokuj — adresy, które są uważane za niebezpieczne/spam i od których nie chcesz otrzymywać wiadomości.
  • Wyjątek — adresy, które są zawsze sprawdzane pod kątem spamu i które mogą być sfałszowane metodą spoofingu i wykorzystane do wysyłania spamu.

Cała domena — zaznaczenie tej opcji powoduje zastosowanie reguły do całej domeny, do której należy dany kontakt (nie tylko do adresu podanego w polu Adres e-mail, ale do wszystkich adresów e-mail w domenie address.info).

Domeny niższego poziomu — zaznaczenie tej opcji powoduje zastosowanie reguły do domen niższego poziomu, do których należy dany kontakt (address.info to domena, a my.address.info to domena podrzędna).