Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zaufana komunikacja wychodząca

Przykład połączenia wychodzącego w ramach strefy zaufanej:
Lokalna aplikacja próbuje ustanowić połączenie z innym komputerem z sieci lokalnej lub z innej sieci znajdującej się w strefie zaufanej.

Aplikacja — aplikacja, z którą kontaktuje się urządzenie zdalne.

Ścieżka aplikacji — lokalizacja aplikacji.

Aplikacja sklepu Microsoft — nazwa aplikacji w sklepie Microsoft.

Sygnatariusz — nazwa wydawcy aplikacji. Kliknij tekst, aby wyświetlić certyfikat zabezpieczeń dla firmy.

Reputacja — reputacja aplikacji uzyskana przez technologię ESET LiveGrid®.

Usługa — nazwa usługi obecnie działającej na komputerze.

Komputer zdalny — komputer zdalny próbujący nawiązać połączenie z aplikacją uruchomioną na komputerze lokalnym.

Port zdalny — port używany do komunikacji.

Pytaj za każdym razem — jeśli czynnością domyślną ustawioną dla reguły jest Pytaj, po każdym uruchomieniu tej reguły wyświetlane jest okno dialogowe.

Zapamiętaj do zamknięcia aplikacji — program ESET Endpoint Security zapamiętuje daną czynność do następnego ponownego uruchomienia.

Utwórz regułę i zapamiętaj na stałe — zaznaczenie tej opcji przed zezwoleniem lub odmówieniem zgody na komunikację spowoduje, że program ESET Endpoint Security zapamięta wybraną czynność i zastosuje ją, gdy w przyszłości komputer zdalny znów podejmie próbę skontaktowania się z tą aplikacją.

Zezwól — zezwolenie na połączenia przychodzące.

Odmów — odmowa zezwolenia na połączenia przychodzące.

Edytuj regułę — umożliwia dostosowywanie właściwości reguły za pomocą edytora reguł zapory.