Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe jest wyświetlane po kliknięciu obiektu (pliku) prawym przyciskiem myszy. W menu wyszczególnione są wszystkie czynności, które można wykonać w odniesieniu do obiektu.

Elementy sterujące programu ESET Endpoint Security można zintegrować z menu kontekstowym. Ustawienia tej funkcji są dostępne w obszarze Ustawienia zaawansowane > Interfejs użytkownika > Elementy interfejsu użytkownika.

Integruj z menu kontekstowym — włącza integrację elementów sterujących programu ESET Endpoint Security z menu kontekstowym.

HLPTOOLS_CLOUD_CHECK