Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lista adresów

W tej sekcji można określić listę adresów HTTP(S), które będą blokowane, dozwolone lub wyłączone ze sprawdzania.

Domyślnie dostępne są trzy następujące listy:

  • Lista adresów wyłączonych ze skanowania treści — dla żadnego z adresów dodanych do tej listy nie będzie wykonywane sprawdzanie w poszukiwaniu szkodliwego kodu.
  • Lista dozwolonych adresów — jeśli włączona jest opcja Zezwól na dostęp tylko do adresów HTTP z listy dozwolonych adresów, a lista zablokowanych adresów zawiera wpis * (wszystko), użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp tylko do adresów zawartych na tej pierwszej liście. Adresy na tej liście są dozwolone nawet wówczas, gdy zawarte są również na liście zablokowanych adresów.
  • Lista zablokowanych adresów — użytkownik nie będzie miał dostępu do adresów określonych na tej liście, chyba że występują one również na liście dozwolonych adresów.

Aby utworzyć nową listę, kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć wybrane listy, kliknij przycisk Usuń.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST


note

Następujące artykuły z bazy wiedzy ESET mogą być dostępne tylko w języku angielskim:

Więcej informacji można znaleźć w sekcjiZarządzanie adresami URL.