Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Okno dialogowe — Zakończ tryb uczenia się

Gdy upłynie czas przeznaczony na Tryb uczenia się, użytkownik zostanie poproszony o przełączenie programu na tryb filtrowania Interaktywny lub Oparty na regułach. Gdy zapora działa w trybie uczenia się, nowe reguły są tworzone bez udziału użytkownika.

Aby dowiedzieć się więcej o każdym z trybów filtrowania, zobacz rozdział Tryby filtrowania.


note

Zalecamy przejrzenie reguł utworzonych w trybie uczenia się. W tym celu należy kliknąć opcję Otwórz edytor reguł.