ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení

Dostupné ochranné funkce najdete v hlavním okně programu > Nastavení.


note

Při vytváření politiky v ESET PROTECT Web Console můžete u každého nastavení definovat příznak. Nastavení s příznakem má prioritu a nemůže být přepsáno pozdější politikou (pouze pokud obsahuje poslední politika příznak). To zajišťuje, aby nastavení nebylo změněno (např. uživatelem nebo pozdější politikou během slučování). Pro více informací o příznacích se podívejte do online nápovědy k ESET PROTECT.

PAGE_SETUP

Záložka Nastavení obsahuje následující sekce:

Počítač

Síť

Web a mail

U modulu, jehož nastavení (zapnuto/vypnuto) máte definováno prostřednictvím ESET PROTECT politiky, se zobrazí ikona zámku MODULE_LOCKED. Nastavení takové komponenty aplikované politikou z ESET PROTECT může změnit pouze autentifikovaný uživatel z Active Directory (například přihlášený administrátor) nebo uživatel, který zná odpovídající heslo. Více informací o dočasné změně nastavení naleznete v online dokumentaci ESET PROTECT.


note

Pokud vypnete výše uvedeným způsobem jednotlivý bezpečnostní modul, automaticky se znovu zapne po restartování počítače.

Pro přístup do rozšířených možností nastavení klikněte na ozubené kolečko v dolní části. Kliknutím na Rozšířená nastavení můžete nakonfigurovat podrobnější parametry pro každý modul. Pomocí Import a export nastavení načtete parametry nastavení z již existujícího konfiguračního souboru ve formátu .xml nebo uložíte aktuální nastavení do konfiguračního souboru.