ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Import a export nastavení

Na záložce Nastavení můžete do programu ESET Endpoint Security importovat nebo z něj naopak exportovat svou konfiguraci ze souboru ve formátu .xml.


note

Názorné ukázky

Pokud se chcete podívat na názornou ukázku, klikněte na návod ESET Databáze znalostí Jak importovat nebo exportovat nastavení bezpečnostního produktu ESET pomocí konfiguračního souboru .xml (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Importování a exportování nastavení je užitečné, například pokud si potřebujete zálohovat současné nastavení ESET Endpoint Security a chcete se k němu později vrátit. Export nastavení oceníte také v případě, že chcete stejné nastavení použít na více počítačích. Stačí pouze naimportovat konfigurační .xml soubor.

Pro importování nastavení přejděte v hlavním okně programu na záložku Nastavení, klikněte na tlačítko Import a export nastavení a v zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Import nastavení. Zadejte cestu k souboru s konfigurací, případně klikněte na a najděte soubor, který chcete importovat.

V případě, že potřebujete uložit aktuální nastavení, v hlavním okně programu na záložce Nastavení klikněte na tlačítko Import a export nastavení. V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Export nastavení a zadejte cestu k souboru. Případně kliknutím na ... přejděte do umístění v počítači, do kterého chcete uložit soubor s konfigurací.


note

Pokud nemáte přístup pro zápis do zadané složky, může dojít k chybě při exportování nastavení.

IMPORTEXPORT_CONFIG