Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Промяна на инсталационната папка (.exe)

Можете да промените инсталационната папка по време на инсталирането. Изберете местоположение за инсталирането на ESET Endpoint Security. По подразбиране програмата се инсталира в следната директория:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Можете да укажете местоположение за програмните модули и данни. По подразбиране те се инсталират съответно в следните директории:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Щракнете върху Преглед, за да промените тези местоположения (не се препоръчва).

Щракнете върху Назад и след това продължете с процеса на инсталиране.