ESET Online pomoć

Pretraga Srpski
Izaberite temu       

ESET Endpoint Security

ESET Endpoint Security predstavlja novi pristup potpuno integrisanoj bezbednosti računara. Najnovija verzija ESET LiveGrid® mašine za skeniranje, zajedno sa prilagođenim zaštitnim zidom i modulima za zaštitu od bezvredne e-pošte, štiti računar pomoću brzine i preciznosti. Rezultat je inteligentan sistem koji je uvek u pripravnosti radi zaštite računara od napada i zlonamernog softvera.

ESET Endpoint Security je kompletno bezbednosno rešenje proizvedeno tokom dugoročnog napora da se kombinuju maksimalna zaštita i minimalno opterećenje sistema. Napredne tehnologije, zasnovane na veštačkoj inteligenciji, sposobne su da proaktivno uklanjaju infiltracije virusa, spajvera, trojanaca, crva, advera, rutkitova i drugih Internet napada, a da pri tom ne umanjuju performanse sistema i ne ometaju rad računara.

Program ESET Endpoint Security je prvenstveno predviđen za korišćenje na radnim stanicama u poslovnom okruženju.

U odeljku Samostalno korišćenje programa ESET Endpoint Security možete da pronađete teme pomoći podeljene u nekoliko poglavlja i potpoglavlja radi bolje orijentacije i konteksta, uključujući Preuzimanje, Instalacija i Aktivacija.

Kada se ESET Endpoint Security koristi sa uslugom ESET PROTECT u poslovnom okruženju, to vam omogućava da lako upravljate većim brojem radnih stanica klijenta, primenjujete polise i pravila, nadgledate otkrivanje pretnji i daljinski konfigurišete klijente sa bilo kog računara na mreži.

Poglavlje Česta pitanja pokriva neka od najčešćih pitanja i pronađene probleme.


Funkcije i prednosti

Izmenjen korisnički interfejs

Korisnički interfejs u ovoj verziji je značajno izmenjen i uprošćen, na osnovu rezultata testiranja mogućnosti korišćenja. Sav tekst i obaveštenja u okviru grafičkog korisničkog interfejsa su pažljivo pregledana i interfejs sada podržava i jezike koji se pišu s desna na levo, kao što su hebrejski i arapski. Pomoć na mreži je sada integrisana u program ESET Endpoint Security i pruža dinamički ažuriran sadržaj podrške.

Tamni režim

Proširenje koje vam omogućava da brzo prebacite ekran na tamnu temu. Možete da izaberete željenu temu u okviru opcije Elementi korisničkog interfejsa.

Antivirus i antispajver

Proaktivno otkriva i čisti poznatije i nepoznate viruse, crve, trojance i rutkitove. Napredna heuristika otkriva čak i nikad ranije viđene malvere i na taj način vas štiti od nepoznatih pretnji i neutrališe ih pre nego što mogu da naprave štetu. Zaštita pristupa Vebu i Anti-Phishing funkcionišu tako što nadgledaju komunikaciju između Veb pregledača i udaljenih servera (uključujući SSL). Zaštita klijenta e-pošte obezbeđuje kontrolu nad komunikacijom putem e-pošte primljene preko POP3(S) i IMAP(S) protokola.

Redovno ažuriranje

Redovno ažuriranje mašine za otkrivanje (prethodno nazvane „baza virusnih definicija“) i modula programa je najbolji način da se osigura maksimalni nivo zaštite računara.

ESET LiveGrid®
(Cloud-pokretana reputacija)

Možete da proverite reputaciju pokrenutih procesa i datoteka direktno iz modula ESET Endpoint Security.

Daljinsko upravljanje

ESET PROTECT vam omogućava da sa jedne centralne lokacije upravljate ESET proizvodima na radnim stanicama, serverima i mobilnim uređajima u umreženom okruženju. Pomoću ESET PROTECT veb konzole (ESET PROTECT veb konzola) možete da pokrećete ESET rešenja, upravljate zadacima, primenjujete polise za bezbednost, nadgledate status sistema i brzo reagujete na probleme ili pretnje na udaljenim računarima.

Zaštita od napada sa mreže

Analizira sadržaj mrežnog saobraćaja i štiti od mrežnih napada. Svaki saobraćaj koji se smatra štetnim se blokira.

Veb kontrola (samo ESET Endpoint Security)

Roditeljska kontrola vam pruža mogućnost da blokirate veb-stranice koje su potencijalno uvredljivog sadržaja. Pored toga, poslodavci ili administratori sistema mogu da zabrane pristup za više od 27 unapred definisanih kategorija veb lokacija i preko 140 potkategorija.