ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktualizácia ESET Endpoint Antivirus for macOS z verzie 6 na verziu 7


important

Po aktualizácii ESET Endpoint Antivirus for macOS z verzie 6 na verziu 7 sa nastavenia programu ESET Endpoint Antivirus for macOS vrátia na predvolené hodnoty. Platí to aj pre nastavenia v politikách v rámci konzoly ESET na vzdialenú správu.

Program ESET Endpoint Antivirus for macOS vo verzii 7 sa v mnohých ohľadoch líši od verzie 6 a neobsahuje všetky funkcie. Skôr ako sa rozhodnete ESET Endpoint Antivirus for macOS aktualizovať, odporúčame vám prečítať si kapitolu Porovnanie verzie 6 a 7.

Lokálna aktualizácia

Aktualizácia cez príkazový riadok

Aktualizácia cez konzolu na správu produktov ESET

Migrácia nastavení

Lokálna aktualizácia

1.Stiahnite si najnovší inštalačný súbor programu ESET Endpoint Antivirus for macOS (.dmg).

2.Otvorte inštalačný súbor (.dmg).

3.Dvakrát kliknite na ikonu Inštalovať ESET Endpoint Antivirus for macOS eset_icon_small.

4.Ak nie je na počítači nainštalovaná žiadna iná bezpečnostná aplikácia, kliknite na Pokračovať. V prípade, že je na počítači prítomná iná antivírusová aplikácia, inštalácia môže zlyhať.

5.Kliknutím na Pokračovať potvrďte systémové požiadavky.

6.Kliknutím na Súhlasím vyjadrite súhlas s Licenčnou dohodou s koncovým používateľomZásadami ochrany osobných údajov.

7.Ak chcete zmeniť cieľový priečinok programu alebo upraviť, či budú mať k ESET Endpoint Antivirus for macOS prístup všetci používatelia, kliknite na možnosť Zmeniť umiestnenie inštalácie. Ak chcete spustiť inštaláciu, kliknite na Inštalovať.
arrow_down_business        Zmeniť umiestnenie inštalácie

8.Na začiatku inštalácie sa môže zobraziť výzva na zadanie hesla správcu.

9.Kliknutím na tlačidlo Zatvoriť dokončíte inštaláciu.

10.Po dokončení inštalácie sa zobrazí sprievodca nasadením. Na zaistenie ochrany počítača postupujte podľa týchto krokov.


Aktualizácia cez príkazový riadok

Ak chcete aktivovať program ESET Endpoint Antivirus for macOS na verziu 7 cez príkazový riadok, postupujte nasledovne:

1.Stiahnite si ESET Endpoint Antivirus for macOS vo verzii 7.

2.Distribuujte súbory .dmg na cieľové počítače.

3.Spustite inštaláciu podľa postupu uvedeného v kapitole Inštalácia cez príkazový riadok.


Aktualizácia programu ESET Endpoint Antivirus for macOS cez ESET PROTECT alebo ESET PROTECT CLOUD

Ešte pred spustením aktualizácie je potrebné v konfiguračných profiloch v rámci vášho MDM vykonať nasledujúce zmeny:

Konfiguračný profil na pridelenie úplného prístupu k disku
 

Verzia 6

Verzia 7

Identifikátor

com.eset.eea.6

Identifikátor

com.eset.eea.g2

 

Ak inštalujete produkt ESET Endpoint Antivirus for macOS na systéme macOS 12 alebo novšom, musíte aplikácii Uninstaller.app prideliť úplný prístup k disku. Kvôli tomu, aby bolo možné zo systému odstrániť verziu 6 a aby bolo v budúcnosti možné vzdialené odinštalovanie verzie 7. Do konfiguračného profilu na pridelenie úplného prístupu k disku pridajte:

ESET Endpoint Antivirus & ESET Endpoint Security na systéme macOS 12 Monterey

Identifikátor

com.eset.app.Uninstaller

Typ identifikátora

bundleID

Požiadavka na kód

identifier "com.eset.app.Uninstaller" and anchor apple generic and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and certificate leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and certificate leaf[subject.OU] = P8DQRXPVLP

Aplikácia alebo služba

SystemPolicyAllFiles

Prístup

Allow

Konfiguračný profil webovej a e-mailovej ochrany

Verzia 6

Verzia 7

Identifikátor pre vlastnú SSL VPN

com.eset.sysext.manager

Identifikátor pre vlastnú SSL VPN

com.eset.network.manager


important

Ak nastavenia pre verziu 6 odstránite ešte pred aktualizáciou programu na verziu 7, používateľom sa zobrazí oznámenie súvisiace s neaplikovanými nastaveniami. Z tohto dôvodu odporúčame najskôr vytvoriť nový konfiguračný profil pre ESET Endpoint Antivirus for macOS vo verzii 7, nasadiť tento profil na cieľové počítače, následne ESET Endpoint Antivirus for macOS aktualizovať a až potom odstrániť konfiguračné profily pre verziu 6. Odporúčame tiež zabezpečiť, aby na jednom zariadení bola vždy len jedna politika inštalácie ESET Endpoint Antivirus for macOS. Ak používate ESET PROTECT aj Jamf, uistite sa, že každý program má len jednu inštalačnú politiku.

Nové konfiguračné profily pre ESET Endpoint Antivirus for macOS vo verzii 7 si môžete stiahnuť v kapitole Nastavenia pred inštaláciou.

Po nasadení nových konfiguračných profilov pokračujte v inštalácii podľa krokov uvedených v kapitole Nasadenie cez konzolu na správu produktov ESET.