Správa profilů

Správa profilů se v programu ESET Endpoint Antivirus používá na dvou místech – při Volitelné kontrole počítače a Aktualizaci.

Volitelné kontroly počítače.

Oblíbená nastavení kontroly počítače si můžete uložit do profilů pro jejich opakované použití v budoucnu. Doporučujeme vytvořit několik profilů s různými cíli a metodami kontroly, případně s dalšími parametry.

Pro vytvoření nového profilu otevřete Rozšířené nastavení (dostupné po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu), přejděte na záložku Antivir > Volitelná kontrola počítače. Kliknutím na Změnit na řádku Profily se zobrazí seznam existujících profilů kontroly počítače s možností vytvořit nový profil. V kapitole parametry skenovacího jádra ThreatSense naleznete popis jednotlivých parametrů pro nastavení kontroly počítače.


note

Chcete vytvořit vlastní profil Kontroly počítače? Částečně vám vyhovuje nastavení předdefinovaného profilu Smart kontrola počítače? Požadujete Přísné léčení a přitom nechcete kontrolovat runtime archivy nebo potenciálně nechtěné aplikace? V sekci Volitelná kontrola vytvořte nový profil kliknutím na tlačítko Přidat v Seznamu profilů. Následně nově vytvořený profil vyberte z rozbalovacího menu Aktualizační profil nastavte si parametry kontroly podle potřeby, a změny uložte kliknutím na tlačítko OK.

Aktualizace

Editor profilů umožňuje vytvořit nové aktualizační profily odlišné od standardního Můj profil. Ty se používají pouze v případě, že používáte různé způsoby připojení na aktualizační servery.

Příkladem může být firemní notebook, který se v interní síti aktualizuje z mirroru, ale mimo firemní síť se aktualizace stahují ze serverů společnosti ESET. Pro zajištění funkční aktualizace modulů vytvoříte dva profily, jeden pro firemní síť a druhý pro aktualizaci mimo firemní síť. Po vytvoření profilů je ještě potřeba odpovídajícím způsobem upravit naplánované úlohy na záložce Nástroje > Plánovač. Jeden profil bude primární, druhý jako sekundární.

Aktualizační profil – aktuálně používaný profil. Pro jeho změnu vyberte jiný z rozbalovacího menu.

Seznam profilů – správa existujících aktualizačních profilů.