ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Klávesové zkratky

Pro rychlejší navigaci v produktu ESET Endpoint Antivirus můžete použít také následující klávesové zkratky:

Klávesové zkratky

Akce

F1

otevře nápovědu

F5

otevře Rozšířená nastavení

Up/Down

umožní pohyb mezi položkami v produktu

TAB

přesune se na další položku v rámci okna

Esc

zavře aktivní dialogové okno

Ctrl+U

zobrazí dialogové okno se základními informacemi pro technickou podporu ESET, kde mj. najdete identifikátor své licence

Ctrl+R

obnoví pozici a velikost okna na výchozí hodnoty