Vytvoření nového seznamu URL adres

V této sekci můžete definovat seznamy adres/masek, které budou blokovány, povoleny, nebo vyloučeny z kontroly.

Při vytváření nového seznamu jsou dostupné následující možnosti:

K dispozici jsou tři typy seznamů:

Vyloučené z kontroly obsahu – adresy uvedené v tomto seznamu nebudou kontrolovány na přítomnost škodlivého kódu.

Blokované – na adresy v tomto seznamu nebude povolen přístup.

Povolené – pokud do seznam blokovaných adres vložíte hvězdičku (*), bude uživateli povolen přístup pouze na adresy uvedené v tomto seznamu. Přístup na tyto adresy bude povolen i v případě, že se zároveň nachází na seznamu blokovaných adres.

Název seznamu – zadejte název nového seznamu. Pole bude šedivé, pokud upravujete některý z předdefinovaných seznamů.

Popis seznamu – zadejte krátký popis pro nově vytvářený seznam (nepovinné). Pole bude šedivé, pokud upravujete některý z předdefinovaných seznamů.

Pro aktivaci seznamu vyberte možnost Seznam je aktivní.

Pokud chcete být upozorněni při přístupu k adrese uvedené na seznamu, aktivujte možnost Upozornit při přístupu na adresy ze seznamu. V takovém případě se zobrazí informace o tom, že přistupujete na webovou stránku zařazenou na seznamu například blokovaných nebo povolených stránek.

Zaznamenávat od úrovně – z rozbalovacího menu vyberte úroveň, od které chcete záznamy zapisovat do protokolu. Záznamy s úrovní Varování budou přenášeny do ESET PROTECT.

Ovládací prvky

Přidat – přidá nový seznam adres.

Změnit – kliknutím upravíte existující seznam adres (pouze u adres vytvořených tlačítkem Přidat).

Odstranit – odebere seznam adres ze seznamu. Odstranit je možné výhradně vámi vytvořené seznamy.

Importovat – naimportuje adresy ze souboru (kdy je každá hodnota na novém řádku a jde například o *.txt v UTF-8 kódování).


note

Další informace naleznete v kapitole Jak přidat masku URL.