Jak přidat masku URL?

Před zadáním požadované masky adresy/domény se seznamte s instrukcemi.

ESET Endpoint Antivirus umožňuje zablokovat přístup na specifické stránky a dokáže zabránit internetovému prohlížeči v zobrazení jejich obsahu. Dále umožňuje specifikovat adresy, které mají být vyloučeny z kontroly. Pokud neznáte celý název vzdáleného serveru, nebo chcete specifikovat celou skupinu vzdálených serverů, můžete použít tzv. masky. V tomto případě jsou povoleny speciální znaky ? a * přičemž:

znak ? nahrazuje libovolný symbol,

znak * nahrazuje libovolný textový řetězec.

Například *.c?m bude platit pro všechny adresy, jejichž poslední část adresy začíná znakem c, končí znakem m a uprostřed se nachází libovolný znak (.com, .cam apod.).

Například maska *x? představuje libovolnou adresu, kde předposledním znakem je "x". Pokud chcete v masce zahrnout celou doménu, použijte formát *.domain.com/*. Definování protokolu (http://, https://) v předponě masky není povinné. Pokud jej vynecháte, maska bude platná pro jakýkoli protokol. Sekvence ''*.'' na začátku názvu domény je vyhodnocována odlišně. Mějte na paměti, že hvězdička ('*') v tomto případě nenahrazuje lomítko ('/') proto, aby se například pomocí masky *.domain.com nevyhodnocovala adresa http://anydomain.com/anypath#.domain.com (jako přípona může být připojena k jakékoli URL adrese bez toho, že by došlo k zablokování stahování). Dále sekvence "*." v tomto případě představuje prázdný znak, aby jedna maska byla platná pro celou doménu a všechny její subdomény. Například maska *.domain.com se použije nejen pro vyhodnocení adresy http://domain.com. Nicméně použití masky *domain.com je nesprávné, protože bude použita také pro vyhodnocení adresy http://anotherdomain.com.