ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Aktualizační mirror

ESET Endpoint Antivirus umožňuje vytvářet kopie aktualizací, z níž lze pak aktualizovat další stanice v lokální síti. Vytváření kopií aktualizačních souboru je výhodné použít zejména ve velkých sítích, kde by aktualizace každé jedné stanice z Internetu způsobovala velký přenos dat a vytížení linek. Proto je doporučeno aktualizovat z internetu pouze jednoho klienta v síti a následně aktualizaci zpřístupnit pomocí tzv. mirroru (zrcadla) ostatním klientům v lokální síti. Aktualizace stanic z mirroru zajistí snížení zátěže na připojení k internetu.


note

Ve velkých sítích, kde je pro správu používán ESET PROTECT, doporučujeme pro minimalizaci množství stahovaných dat z internetu upřednostnit Apache HTTP Proxy před konfigurací mirroru na některém z klientů. Apache HTTP Proxy můžete nainstalovat společně s ESET PROTECT prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku nebo ji nasadit jako samostatnou komponentu. Pro více informací a přehled rozdílů mezi Apache HTTP Proxy, nástrojem Mirror Tool a přímým spojením přejděte do Online nápovědy k ESET PROTECT.

Možnosti konfigurace lokálního mirroru naleznete v Rozšířeném nastavení v sekci Aktualizace. V hlavním okně programu stiskněte klávesu F5 a následně přejděte do sekce Aktualizace > Profily rozbalte část Aktualizační mirror.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Pro aktivaci funkce mirror vyberte v nastavení možnost Vytvářet kopie aktualizací. Zároveň tím zpřístupníte další nastavení mirroru jako je způsob přístupu k aktualizačním souborům a místo pro jejich uložení.

Přístup k aktualizačním souborům

Zapnout HTTP server – po aktivování začne program poskytovat aktualizační soubory pomocí interního HTTP serveru, kdy není nutné nastavovat uživatelské jméno a heslo pro autentifikaci.

Možnosti zpřístupnění mirroru jsou podrobněji vysvětleny v kapitole Způsoby zpřístupnění mirroru. Obecně existují dva základní způsoby zpřístupnění mirroru, a to buď prostřednictvím sdílené složky, nebo zpřístupněním aktualizací prostřednictvím interního HTTP serveru

Složku určenou pro ukládání aktualizačních souborů mirroru definujete v části Složka pro uložení. Pokud chcete soubory ukládat do jiné složky, než je C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Antivirus\mirror, klikněte na Vyčistit a následně klikněte na Změnit a vyberte lokální nebo síťovou složku. Pokud je pro přístup do složky vyžadována autentifikace, musíte definovat Uživatelské jméno a Heslo. Pokud se požadovaná složka nachází na síťovém umístění, které pohání operační systém řady NT, musí mít uživatel, pod kterým se připojujete, oprávnění pro zápis do definovaného umístění. Uživatelské jméno zadávejte ve formátu Doména/Uživatel nebo Pracovní skupina/Uživatel. Nezapomeňte vyplnit heslo.