ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Mirror jako HTTP Server a dostupný prostřednictvím SSL

V sekci HTTP Server na záložce Mirror můžete definovat Port serveru, na kterém bude HTTP server naslouchat, stejně tak způsob Autentifikace. Standardně server naslouchá na portu 2221.

Pomocí možnosti Autentifikace definujte režim autentifikace používaného pro přístup k aktualizačním souborům. K dispozici jsou následující možnosti: Žádná, Základní, NTLM. Vybráním možnosti Základní zajistíte, že uživatelské jméno a heslo bude šifrováno jednoduchou metodou kódování base64. Možnost NTLM zajistí bezpečné zakódování uživatelského jména a hesla. Pro autentifikaci se používají uživatelé vytvoření na stanici poskytující kopie aktualizací. Přednastavená možnost Žádná zpřístupní kopie aktualizací bez nutnosti autentifikace.


note

Autentifikační údaje, jako Uživatelské jméno a Heslo, slouží pro přístup k mirroru zprostředkovaného prostřednictvím HTTP serveru. Tato pole vyplňte pouze v případě, kdy jsou údaje vyžadovány.

Pro běh HTTP serveru s HTTPS (SSL) podporou vyberte vlastní Soubor obsahující řetězec certifikátů nebo vygenerujte certifikát podepsán sám sebou. K dispozici jsou následující typy certifikátu: ASN, PEM a PFX. Pro zvýšení bezpečnosti můžete použít zabezpečený HTTPS protokol pro poskytování kopií aktualizačních souborů. V takovém případě je téměř nemožné zjistit přenášená data a použité přístupové údaje. Jako typ soukromého klíče je standardně vybrána možnost Integrovaný (proto je možnost vybrat soubor obsahující soukromý klíč standardně nedostupná). To znamená to, že soukromý klíč je součástí souboru s řetězcem certifikátů.


important

Self-signed certifikát na HTTPS mirroru

Pokud na mirror serveru využijete HTTPS, bude nutné na všech stanicích, které se z něj mají aktualizovat, importovat tento certifikát do kořenového úložiště certifikátů. Pro více informací si v databázi znalostí společnosti Microsoft najděte článek Installing the trusted root certificate.