ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Detekce škodlivého kódu

Možnosti pro konfiguraci parametrů detekce škodlivého kódu při volitelné kontrole počítače naleznete v Rozšířeném nastavení. V hlavním okně programu stiskněte klávesu F5 a přejděte do sekce Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu a nastavte si parametry kontroly. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Profil kontroly – určuje název profilu, jehož nastavení se použijí při volitelné kontrole počítače.
    Nový profil můžete vytvořit po kliknutí na tlačítko Změnit na řádku Seznam profilů. Pro více informací o přejděte do kapitoly Profily kontroly.
  • Volitelná ochrana s využitím strojového učení – více informací naleznete v kapitole Detekční jádro (ve verzi 7.2 a novější).
  • Cíle kontroly – pokud chcete kontrolovat pouze konkrétní cíl, můžete po kliknutí na tlačítko Změnit na řádku Cíle kontroly definovat cíle výběrem ze stromové struktury nebo ručním zadání cesty k souborům/složkám. Více naleznete v kapitole Cíle kontroly.
  • Parametry skenovacího jádra ThreatSense – detailnější nastavení kontroly, jako např. typy souborů, které si přejete kontrolovat, metody detekce a jiné. Dostupné možnosti zobrazíte po kliknutí na tuto záložku.