Profily kontroly

K dispozici jsou čtyři předdefinované profily kontroly ESET Endpoint Antivirus:

Smart kontrola počítače: toto je výchozí profil pokročilé kontroly. Profil Smart kontrola počítače využívá technologii Smart optimalizace, pro vyloučení souborů, které byly při předchozí kontrole označeny jako čisté, a nedošlo u nich od té doby ke změně. Tím se zkracuje doba kontroly při současném minimálním dopadu na zabezpečení systému.

Kontrola z kontextového menu: Volitelnou kontrolu libovolného souboru můžete spustit z kontextového menu. Profil kontroly z kontextového menu umožňuje nastavit konfiguraci kontroly při jejím využití.

Hloubková kontrola počítače: Profil hloubkové kontroly ve výchozím nastavení nepoužívá smart optimalizaci, takže použitím tohoto profilu nejsou vyloučeny z kontroly žádné soubory.

Kontrola počítače: Toto je výchozí profil používaný při standardní kontrole počítače.

Oblíbená nastavení kontroly počítače si můžete uložit do profilů pro jejich opakované použití v budoucnu. Doporučujeme vytvořit několik profilů s různými cíli a metodami kontroly, případně s dalšími parametry.

Pro vytvoření nového profilu otevřete Rozšířené nastavení (dostupné po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu), přejděte na záložku Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Volitelná kontrola. Kliknutím na Změnit na řádku Seznam profilů se zobrazí seznam existujících profilů kontroly počítače s možností vytvořit nový profil. V kapitole parametry skenovacího jádra ThreatSense naleznete popis jednotlivých parametrů pro nastavení kontroly počítače.


note

Chcete vytvořit vlastní profil Kontroly počítače? Částečně vám vyhovuje nastavení předdefinovaného profilu Smart kontrola počítače? Požadujete Přísné léčení a přitom nechcete kontrolovat runtime archivy nebo potenciálně nechtěné aplikace? V sekci Volitelná kontrola vytvořte nový profil kliknutím na tlačítko Přidat v Seznamu profilů. Následně nově vytvořený profil vyberte z rozbalovacího menu Aktualizační profil nastavte si parametry kontroly podle potřeby, a změny uložte kliknutím na tlačítko OK.