ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Prvky uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní programu ESET Endpoint Antivirus si můžete přizpůsobit svým potřebám. Tyto možnosti jsou dostupné v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Uživatelské rozhraní > Prvky uživatelského rozhraní.

V sekci Prvky uživatelského rozhraní můžete přizpůsobit, jaké grafické prvky programu se zobrazí. V rozbalovacím menu Režim spuštění jsou k dispozici následující režimy:

Úplný – zobrazí se úplné grafické rozhraní.

Minimální – grafické rozhraní běží, ale uživateli jsou zobrazována pouze oznámení.

Ruční – grafické rozhraní se nespustí automaticky při přihlášení. Může jej kdykoli spustit jakýkoli uživatel.

Tichý – uživateli se nezobrazí žádná oznámení ani upozornění. Grafické rozhraní může spustit pouze administrátor. Tichý režim můžete použít ve spravovaných prostředích nebo v případě, kdy grafické rozhraní zpomaluj běh počítače nebo způsobuje jiné problémy.


note

Po aktivaci tichého režimu a restartování počítače se uživateli budou zobrazovat pouze oznámení. Pro obnovení grafického rozhraní klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET Endpoint Antivirus a spusťte aplikaci jako administrátor. Případně můžete režim zobrazení změnit prostřednictvím politiky definované v ESET PROTECT.

Pomocí možnosti Zobrazit úvodní obrázek při startu zapnete nebo vypnete zobrazování úvodního obrázku při spouštění ESET Endpoint Antivirus.

Pokud chcete, aby ESET Endpoint Antivirus přehrával zvuky při důležitých událostech (například při detekci hrozby či dokončené kontrole), zapněte možnost Používat zvuková upozornění.

Integrovat do kontextového menu – pomocí této možnosti integrujete ovládací prvky programu ESET Endpoint Antivirus do kontextového menu.

Stavy aplikace

Stavy aplikace – po kliknutí na Změnit můžete zapnout nebo vypnout zobrazování stavů aplikace v hlavním okně na záložce Stav ochrany.

Informace o licenci

Zobrazit informace o licenci – pokud deaktivujete tuto možnost, na záložce Stav ochrany a Nápověda podpora se nezobrazí informace o licenci.

Zobrazit informace o licenci a upozornění – pokud deaktivujete tuto možnost, upozornění se zobrazí pouze v případě, kdy se blíží konec platnosti licence/licence vypršela.


note

Nastavení týkající se zobrazování informací se aplikují, ale v produktu ESET Endpoint Antivirus aktivovaném prostřednictvím MSP licence nejsou dostupná.

CONFIG_ENVIRONMENT