Instalacija (.exe)

Kada pokrenete .exe instalacioni program, čarobnjak za instalaciju će vas provesti kroz proces instalacije.


important

Uverite se da na računaru nije instaliran nijedan drugi antivirusni program. Ako na jednom računaru postoje dva ili više antivirusnih rešenja, mogu biti neusaglašeni međusobno. Preporučujemo da deinstalirate sve druge antivirusne programe u sistemu. Pogledajte naš članak baze znanja da biste videli listu alatki za deinstalaciju za uobičajene antivirusne softvere (dostupno na engleskom i još nekoliko drugih jezika).

INSTALLATION_WELCOME

1.Pročitajte ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom i kliknite na dugme Prihvatam da biste potvrdili da pristajete na uslove ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Kliknite na dugme Dalje kada prihvatite uslove da biste nastavili sa instalacijom.

INSTALLATION_EULA

2.Odlučite da li ćete aktivirati ESET LiveGrid® sistem za povratne informacije. ESET LiveGrid® je zaslužan za to da ESET bude blagovremeno i neprestano informisan o novim infiltracijama, što nam omogućava da bolje zaštitimo klijente. Sistem omogućava prosleđivanje novih pretnji u ESET laboratoriju za viruse gde se one analiziraju, obrađuju i dodaju mašini za otkrivanje.

3.Sledeći korak u procesu instalacije jeste konfigurisanje otkrivanja potencijalno neželjenih aplikacija. Detaljnije informacije potražite u odeljku Potencijalno neželjene aplikacije.

4.Završni korak je potvrda instalacije klikom na dugme Instaliraj. Softver ESET Endpoint Antivirus možete da instalirateu određenu fasciklu klikom na dugme Promena fascikle za instalaciju. Kada se instalacija završi, od vas će biti zatraženo da aktivirate ESET Endpoint Antivirus.

INSTALLATION_THREATSENSE_NET