Kako da aktiviram ESET Endpoint Antivirus

Kada se instaliranje završi, od vas će se tražiti da aktivirate proizvod.

Postoji nekoliko načina za aktiviranje proizvoda. Dostupnost određenog načina aktivacije u prozoru za aktivaciju može da zavisi od zemlje, kao i načina distribucije (veb lokacija kompanije ESET, tip instalacionog programa .msi ili .exe, itd.).

Da biste aktivirali svoj primerak programa ESET Endpoint Antivirus direktno iz samog programa, otvorite glavni prozor programa ESET Endpoint Antivirus i u glavnom meniju kliknite na opcije Pomoć i podrška > Aktiviraj proizvod ili Status zaštite > Aktiviraj proizvod.

Možete da aktivirate ESET Endpoint Antivirus koristeći bilo koju od sledećih metoda:

Koristite kupljeni licencni ključ – Jedinstvena niska formata XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX koja se koristi za identifikaciju vlasnika licence i za aktivaciju licence.

ESET Business Account – Nalog kreiran na ESET Business Account portalu pomoću akreditiva (e-adresa + lozinka). Ovaj način vam omogućava da sa jedne lokacije upravljate većim brojem licenci.

Licenca van mreže – Automatski generisana datoteka koja se prenosi u ESET proizvod da bi obezbedila informacije o licenci. Ako vam licenca omogućava da preuzmete datoteku licence van mreže (.lf), ta datoteka može da se koristi za aktivaciju van mreže. Broj licenci van mreže se oduzima od ukupnog broja dostupnih licenci. Više detalja o generisanju datoteke van mreže potražite u Korisničkom uputstvu za alatku ESET Business Account.

Izaberite opciju Aktiviraj kasnije ako je računar član upravljane mreže, a administrator će izvršiti daljinsku aktivaciju koristeći ESET Security Management Center. Možete da koristite ovu opciju i u slučaju da želite da aktivirate računar kasnije.

Ako imate korisničko ime i lozinku koje ste koristili za aktivaciju starijih ESET proizvoda, a ne znate kako da aktivirate ESET Endpoint Antivirus, konvertujte zastarele akreditive u licencni ključ.

MONITOR_RED Aktivacija proizvoda nije uspela?

Možete u svakom trenutku da promenite licencu za proizvod. Da biste to uradili, kliknite na Pomoć i podrška > Promeni licencu u glavnom prozoru programa. Videćete javni ID licence koji se koristi za identifikaciju licence u okviru ESET podrške. Korisničko ime, pod kojim je računar registrovan, čuva se u odeljku Osnovni podaci koji vidite kada kliknete desnim tasterom miša na ikonu na sistemskoj paleti TRAY_ICON.


note

ESET Security Management Center 7.2 ili ESET PROTECT 8 može da aktivira računare klijenta neprimetno pomoću licenci koje je administrator stavio na raspolaganje. Uputstva potražite u pomoći na mreži za ESET PROTECT.