Kako da ažuriram ESET Endpoint Antivirus

Ažuriranje programa ESET Endpoint Antivirus može da se izvrši ručno ili automatski. Da biste pokrenuli ažuriranje, izaberite opciju Ažuriraj u glavnom prozoru programa, a zatim opciju Proveri da li postoje ažuriranja.

Podrazumevane postavke instalacije kreiraju zadatak automatskog ažuriranja koji se izvršava svakog sata. Da biste promenili interval, izaberite Alatke > Planer (pogledajte više informacija o planeru).