Dokumentatsioon kaughallatud lõpp-punktide kohta

ESETi äritooteid, samuti toodet ESET Endpoint Antivirus saab hallata kaudselt kliendi tööjaamades, serverites ja mobiilseadmetes võrgukeskkonnas ühest kesksest asukohast. Süsteemiadministraatorid, kes haldavad rohkem kui 10 kliendi tööjaamasid, võiksid kaaluda ühe ESETi kaughaldustööriista juurutamist, et juurutada ESET-i lahendusi, hallata toiminguid, rakendada turbepoliitikaid, jälgida süsteemi olekut ja reageerida kiiresti probleemidele või ohtudele kaugarvutites.

ESETi kaughaldus tööriistad

Toodet ESET Endpoint Antivirus saab hallata kaugelt kas tööriistaga ESET Security Management Center või ESET Cloud Administrator.

Sissejuhatus programmi ESET PROTECT

Sissejuhatus programmi ESET PROTECT Cloud

Kolmanda poole kaughalduse tööriistad

Kaugjälgimine ja -haldus (RMM)

Parimat kasutusvõimalused

Ühendage kõik lõpp-punktid tootega ESET Endpoint Antivirus haldustööriista ESET PROTECT külge

Kaitske Täpsema häälestuse sätteid ühendatud kliendi arvutitel, et vältida autoriseerimata muudatusi

Rakendage soovitatud poliitikat, et kohaldada saadaval turbefunktsioone

Minimiseerige kasutajaliidest – , et vähendada või piirata kasutaja suhtlemist tootega ESET Endpoint Antivirus

Juhendid

Kuidas kasutada alistamisrežiimi?

Kuidas juurutada toodet ESET Endpoint Antivirus kasutades GPO-d või SCCM-i